Skip to content

Absolventský koncert

Björnsonov dom 3. jún 2015 B. Janíčková, K. Hromádková, M. Zbaviteľová

Koncert bol zostavený z dvoch blokov.

V prvom vystúpili absolventi Ho a LDO , končiaci 1. časť 1. stupňa. Tri klaviristky interpretovali známe skladby klavírnej literatúry, v ktorých využili získané vedomosti i zručnosti zo štúdia.

Bagatella od M. Dlouhého v podaní A.Liptákovej , zaujala prítomných divákov technickou zručnosťou , dynamickou škálou a čistotou hry. So zaujímavou divadelnou miniatúrou sa predstavilo 5. žiačok literárneho -dramatického odboru, pod vedením tr. učiteľky B. Janíčkovej.

V druhom bloku dominovali gitaristi , z ktorých vynikal žiak Kláry Hromádkovej , úspešný účastník Medzinárodnej gitarovej súťaže Marek Chilla – absolvent II. stupňa. Diváci vnímali jeho hru so zatajeným dychom , obdivom z vynikajúceho zvládnutia technických i dynamických nuáns, ktoré nástroj ponúka.

Záver programu patril gitarovému súboru, ktorý ukončil zaujímavé popoludnie.


Published inUncategorized