Skip to content

Hudobno poetické pásmo pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava

Galéria Ľudovíta Fullu  8.novembra 2019 

           Okrúhle výročie narodenia velikána slovenskej literatúry P.O.Hviezdoslava bolo podnetom na pripomenutie si jeho rozsiahlej literárnej tvorby. Túto myšlienku podporili viacerí triedni učitelia, pripravili hudobno-poetické pásmo a priviedli na scénu Fullovej galérie žiakov všetkých odborov.

           Vystúpenie sa uskutočnilo 8. novembra 2019. Žiačka Jessika Vajzerová zaspomínala na jeho dielo, štúdiá, advokátsku praxi život na rodnej Orave. Za tichých tónov obľúbenej básnikovej piesne ,,Sadaj , slnko sadaj “ si vypočuli diváci dramatizáciu prvotiny ,, Básnické prviesenky“ a báseň , Čo dávam , to dávam z úprimnosti duše“ v podaní najmladších žiakov z elokovanej triedy v P.Ľupči. Krásu rodnej Oravy opísal autor v diele  ,,Vyšný Kubín“ . z ktorého úryvok predniesol žiak Benjamín Kráľ, čím prispel k hodnotnému umeleckému zážitku a dlhotrvajúcemu potlesku.

Z epickej tvorby zaznel úryvok ,,Eža Vlkolinského“ a dramatizácia ,,Hájnikovej ženy“ v podaní najstarších žiakov.

Hovorené slovo mladých recitátorov sa striedalo s melódiami na husliach , klavíri , akordeóne a zvonivý hlas trúbky ukončil milú spomienku na veľkú osobnosť nášho kultúrneho dedičstva.

Published inUncategorized