Skip to content

Vianočná akadémia

ZŠ Kvačany  23.12.2010 M. Zbaviteľová

    Príchod vianočných sviatkov už tradične oslavujú žiaci základnej školy v Kvačanoch slávnostnou akadémiou, ktorá sa koná na chodbách školy. Program pozostáva z vianočných zvykov regiónu napr. vinšovačky koledníkov , spevy vianočných kolied, rozdávaním darčekov najúspešnejším triedam či jednotlivcom.

   Aj žiaci SZUŠ RKK hudobného odboru prispeli k vianočnej atmosfére. Najmladší – žiaci prípravného štúdia zaspievali dve koledy : ,,Dobrý pastier……,Dnešný deň sa radujme…. “ M. Granát z 2. ročníka zahral na klavíri zmes kolied s klavírnym sprievodom triednej pani učiteľky a v závere programu odznela ,, Tichá noc “ , ktorú spoločne s klavírom spievali všetci prítomní učitelia , rodičia aj žiaci.

   V príjemnej vianočnej atmosfére , pri vianočnom stromčeku a sviečkach mnohí rodičia prejavili obdiv nad schopnosťami svojich detí a odchádzali povznesení sviatočnou náladou .

Published inUncategorized