Skip to content

Vítanie sv. Mikuláša

Jezuitský kostol 6.12.2016 B. Janíčková, K. Hromádka, M. Obdržálek.

Vždy, keď mesiac november končí svoju vládu a odovzdáva žezlo poslednému mesiacu v roku – decembru, stretávajú sa v našej umeleckej škole skupiny žiakov i pedagógov a pripravujú program k oslave príchodu sv. Mikuláša. Štedrosť tohto svätca ako aj pomoc chudobným , oslovila pred 20 rokmi členov Ružomberského katolíckeho kruhu a vznikla myšlienka , každoročne si pripomenúť jeho dobročinnosť a obdariť deti mestských základných škôl zo sociálne slabších rodín. Tak tomu bolo aj tento rok.

Kým žiaci usilovne pracovali na príprave vianočného pásma vinšov i kolied , mnohí členovia RKK zas chystali sladké dobroty pre pozvaných hostí. Dňa 6. decembra zaplnili deti, učitelia i rodičia Jezuitský kostol. V očakávaní sledovali program žiakov našej školy, v ktorom sa striedali tóny huslí, fláut, gitár, akoreónu a chrámom zneli tie najznámejšie koledy popretkávané vianočnými vinšami našich recitátorov. K programu prispeli aj deti z družobnej školy z poľských Krempách a prítomných prekvapili svojim vianočným vystúpením v slovenskom jazyku.

Po ukončení hudobno – literárneho programu zavítal sv. Mikuláš s anjelmi, pozdravil prítomné deti a mnohými otázkami sa presvedčil , že poznajú hitóriu o jeho živote i skutkoch , z ktorých pramení táto tradícia.

V závere všetci prítomní spoločne zaspievali najznámejšiu koledu ,, Tichá noc “ , čím umocnili vzácnu mikulášsku atmosféru a anjeli spolu s Mikulášom rozdávali deťom sladké balíčky.

Published inUncategorized