Skip to content

Vystúpenie absolventov HO,LDO,VO

Galéria Ľ. Fullu 25.máj 2016

V závere školského roka sa každoročne uskutočnuje slávnostná rozlúčka s absloventmi našej umeleckej školy . Tak tomu bolo aj 25. mája 2016 v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu.

V ovzduši bolo cítiť napätie s trochou trémy účinkujúcich žiakov, učiteľov, ale i rodičov.

Po privítaní a úvodných slovách ZRŠ B. Janíčkovej prišli na scénu samotní absloventi. V hudobnej časti odzneli melódie v podaní klaviristov, gitaristov a žiakov, na zobcových flautách.Po prvýkrát sa predstavila speváčka B.Blanová z triedy E. Surovčekovej, ktorá svojim kvalitným výkonom prekvapila prítomných divákov.

Melódie vystriedali humorné divadelné miniatúry v podaní žiakov literárno – dramatického odboru, čím pobavili publikum , z ktorých mnohí reprezentovali našu školu na okresných , krajských a celoslovenských súťažných prehliadkach a obsadili popredné umiestnenie.

Priestory galérie rozozvučala štvorručná klavírna skladba J.Herleho: Exsserseise, ktorou ukončil štúdium 4 roč. II. stupňa J. Haluška.

Záver vystúpenia patril žiakom LDO a ich stvárneniu Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.

Published inUncategorized