Skip to content

Andersenova noc s divadlom

ZŠ Komjatná 17.4.2015 o 20:00

Mgr. Babicová , riad. ZŠ , Mgr. Barbora Janíčková, Mgr. Art. Jakub Janíček

Festival literatúry a divadla v ZŠ Komjatná

V spolupráci s vedením ZŠ Komjatná sa uskutočnilo 17.4. žiakmi veľmi obľúbené spanie v škole s nasledovným programom :

  1. Slávnostné privítanie účastníkov a hostí
  2. Divadelné predstavenie O kozliatkach, O perníkovej chalúpke , O troch grošoch.
  3. Chvíľka poézia- umelecký prednes poézie a prózy v podaní žiakov LDO.
  4. Prezentácia knižných noviniek v školskej knižnici.
  5. Detská improliga
  6. Spoločenské hry

Akcia bola určená pre žiakov LDO zo všetkých našich pobočiek , ale aj pre záujemcov o prácu v LDO v ZŠ Komjatná a určite splnila očakávania organizátorov. Po raňajkách sa účastníci rozišli do svojich domovov po prebdenej noci s úsmevom na tvári.

Published inUncategorized