Skip to content

Dokumenty

1. Rada školy, Zoznam učiteľov – Informácie Vám radi poskytneme osobne v kancelárii školy. 2. Školský vzdelávací program, Vyhodnocovacia správa školy za šk.rok 2016/17 – je k dispozícii v kancelárii školy 3. Prihláška, Čestné vyhlásenie, Informovaný súhlas (3 prílohy) 4. Partneri: Poľsko – Krempachy, Kremnica – ZUŠ P.Angyala, Praha – ZUŠ Biskupská 16