Skip to content

Dokumenty

1. Rada školy, Zoznam učiteľov – Informácie Vám radi poskytneme osobne v kancelárii školy.

2. Školský vzdelávací program, Vyhodnocovacia správa školy za šk.rok 2016/17 – je k dispozícii v kancelárii školy

3. Prihláška, Čestné vyhlásenie, Informovaný súhlas (3 prílohy)

4. Partneri: Poľsko – Suwalki , ČR- ZUŠ Zlín,