Skip to content

Dokumenty

1. Rada školy, Zoznam učiteľov – Informácie Vám radi poskytneme osobne v
kancelárii školy.

2. Školský vzdelávací program, Vyhodnocovacia správa školy za šk.rok
2016/17 – je k dispozícii v kancelárii školy

3. Prihláška, Čestné vyhlásenie, Informovaný súhlas (3 prílohy)

4. Partneri: Poľsko – Krempachy, Kremnica – ZUŠ P.Angyala, Praha –
ZUŠ Biskupská 16