Skip to content

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor – zameraný na štúdium: dramatickej prípravy
a dramatiky a slovesnosti, pohybu, moderovaniu, prednesu a práci v súbore – Detský divadelný súbor MINETRDLO , storytellingu,
Prípravné štúdium – od 6 r. – 1 rok
1. stupeň 1. – 4.roč. – 1. časť 4 roky / absolventská skúška
1. – 4.roč. – 2. časť 4 rokov / absolventská skúška
2. stupeň 1. – 4. roč. 4 roky / absolventská skúška