Skip to content

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor – zameraný na štúdium: dramatickej prípravy
a dramatiky a slovesnosti, pohybu, prednesu a práci v súbore
Prípravné štúdium – od 6 r. – 1 rok
1. stupeň 1.-4.roč. – 1.časť 4 roky / absolventská skúška
1.-5.roč. – 2.časť 5 rokov / absolventská skúška
2. stupeň 1.-4.roč. 4 roky / absolventská skúška