Skip to content

Výtvarný odbor

tvarný odbor – zameraný na: štúdium kresby, maľby, grafickej tvorby,
dekoratívnu činnosť, prácu s textilom a iným materiálom, modelovanie, tvorbu
šperku, výtvarnej fotografie, ale i prípravu na talentové skúšky na stredné
a vysoké školy.
Prípravné štúdium – deti predškolského veku od 4 r. – 2 roky
1. stupeň 1.-4.roč. – 1.časť 4 roky / absolventská skúška
1.-5.roč. – 2.časť 5 rokov / absolventská skúška
2. stupeň 1.-4.roč. 4 roky / absolventská skúška