Skip to content

Výtvarný odbor

tvarný odbor – zameraný na: štúdium kresby, maľby, grafickej tvorby,
dekoratívnu činnosť, prácu s textilom a iným materiálom – macrame, výšivka, paličkovanie, háčkovanie, modelovanie, tvorbu šperku, výtvarnej fotografie, ale i prípravu na talentové skúšky na stredné a vysoké školy.
Prípravné štúdium – deti predškolského veku od 4 r. – 2 roky
1. stupeň 1.- 4.roč. – 1. časť 4 roky / absolventská skúška
1.-5.roč. – 2. časť 5 rokov / absolventská skúška
2. stupeň 1.- 4.roč. 4 roky / absolventská skúška