Skip to content

Elokované pracoviská

1. Ružomberok, Bernolákova 16 HO- hra na klavíri, gitare, zobcovej flaute, trubke, husliach, akordeóne, kontrabase, hudobná náuka ,VO, LDO

2. Komjatná, ul. Školská 299 HO- hra na klavíri, keyboarde, zobcovej flaute, hudobná náuka, LDO

3. Kvačany 227 HO- hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, hudobná náuka, VO, LDO

4. Partizánska Ľupča 419 LDO , TO

5. Stankovany 133 HO- hra na klavíri, hudobná náuka

Naše úspechy : Každoročne sú s nami pripravovaní žiaci prijatý na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania