Skip to content

Elokované pracoviská

1. Ružomberok, Bernolákova 16 HO- hra na klavíri, gitare, zobcovej
flaute, trubke, husliach, akordeóne, bicích nástrojoch, hudobná náuka
VO, LDO

2. Komjatná, ul. Školská 299 HO- hra na klavíri, zobcovej flaute,
bicích nástrojoch, hudobná náuka, VO, LDO

3. Kvačany 227 HO- hra na klavíri, hudobná náuka,
VO, LDO

4. Partizánska Ľupča 419 LDO

5. Stankovany 133 HO- hra na klavíri, hudobná náuka