Skip to content

Hudobný odbor

Hudobný odbor – zameraný na štúdium týchto predmetov – hra na klavíri, keyboarde, gitare, zobcovej a priečnej flaute, akordeóne, husliach, kontrabase a hudobnej
náuky
Prípravné štúdium – deti predškolského veku od 5 r. – 2 roky
Prípravné štúdium – od 6 r. – 1 rok
1. stupeň 1.- 4.roč. – 1. časť 4 roky / absolventská skúška
1.- 5.roč. – 2.časť 5 rokov / absolventská skúška
2. stupeň 1.- 4.roč. 4 roky / absolventská skúška