Skip to content

Archív

Žiacky koncert pri príležitosti nového školského roka 2019/2020

https://www.szusrkk.sk/hladanie-svetlonosa/

https://www.szusrkk.sk/hudobno-poeticke-pasmo-pri-prilezitosti-170-vyrocia-narodenia-p-o-hviezdoslava/

https://www.szusrkk.sk/triedna-vianocna-besiedka-zs-kvacany/

https://www.szusrkk.sk/ds-lunetrdlo-uvadza-na-stefana/

https://www.szusrkk.sk/koncert-laureatov-slovenskych-a-medzinarodnych-sutazi

https://www.szusrkk.sk/mudry-matko-a-hlupaci/

https://www.szusrkk.sk/hviezdoslavov-kubin/

https://www.szusrkk.sk/prva-skolska-besiedka-hudobneho-odboru/

https://www.szusrkk.sk/triedna-besiedka-hra-na-klaviri/

https://www.szusrkk.sk/vitanie-mikulasa/

https://www.szusrkk.sk/vianocna-akademia/

https://www.szusrkk.sk/rodicovske-zdruzenie/

https://www.szusrkk.sk/druha-skolska-besiedka-ziakov-ho-spojena-s-vystavou-prac-ziakov-vytvarneho-odboru-szus-rkk/

https://www.szusrkk.sk/triedna-besiedka-1-4-2011/

https://www.szusrkk.sk/vychovny-koncert-dna-13-4-2011/

https://www.szusrkk.sk/prva-skolska-vystava-prac-vo-vf-vytvarna-fotografia-vf-ziakov-prveho-a-druheho-rocnika/

https://www.szusrkk.sk/skolska-pracovna-besiedka/

https://www.szusrkk.sk/vychovny-koncert/

https://www.szusrkk.sk/koncorocna-skolska-vystava-ziackych-prac-vo-vytvarna-fotografia-vf-ziakov-prveho-a-druheho-rocnika-tema-portret/

https://www.szusrkk.sk/zaverecna-skolska-besiedka/

https://www.szusrkk.sk/pamatny-list-2011-vo/

https://www.szusrkk.sk/diplom-2011-vo/

Deň matiek

Prvá školská besiedka žiakov hudobného odboru SZUŠ RKK

Vystúpenie žiakov hudobného odboru SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu

Vítanie svätého Mikuláša

,,Privítajme Vianoce”

Triedna vianočná besiedka

Malá (via)nočná hudba

Vianočná besiedka

Triedna besiedka

2. školská besiedka

2. triedna besiedka – pod názvom ,, Zahrajme si pre radosť “

Absolvenský koncert Vernisáž absolvenských prác

Fulllova paleta 2012 cena pre SZUŠ RKK

Čestné uznanie za fotografie ,, téma Voda v celoslovenskej fotosúťaži SVET MOJÍM FOTOOKOM 2012

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného odboru a literárno dramatického odboru – klavír, akordeón, gitara.

Koncoročná školská besiedka

 

1. školská besiedka

Imatrikulácie

Vítanie sv. Mikuláša

Triedna vianočná besiedka

 Projekt : ,, Zahraj sa čo vieš , alebo čo sa ti páči “

Vianočný koncert

Triedna vianočná besiedka

Triedna vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Žiacky koncert

 Triedna besiedka

Absolventský koncert

 Triedna besiedka ZŠ Komjatná

Triedna besiedka SZUŠ RKK

Triedna besiedka ZŠ Černová

 Koncoročná triedna besiedka

Záverečné skúšky 4. ročník

 1. Školská besiedka

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka ZŠ Kvačany

Triedna gitarová besiedka

Vítanie sv. Mikuláša

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Vianočný koncert ZŠ Partizánska Ľupča

Vianočná triedna besiedka

Vianočný koncert ZŠ Černová

Vianočná triedna besiedka

Triedna besiedka žiakov hry na flaute

Kytica pre majstra Ľudovíta Fullu

Diplom

Absolventský koncert

Záverečná triedna besiedka

Akadémia ZŠ Komjatná

Záverečná besiedka ZŠ Černová

Záverečná besiedka so ZRPŠ ZŠ a MŠ Partizánska Ľupča

Koncert ku dňu Matiek ZŠ a MŠ Part.Ľupča

Prednášam, teda som – celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

Divadlo deťom – regionálna prehliadka DDS v KD Likavka

Deň učiteľov ZŠ Černová

Hviezdoslavov Kubín ZŠ Komjatná

Vianočný koncert ZŠ Černová

Výchovný koncert ZŠ Komjatná

Triedna besiedka žiakov hry na zobcovej flaute

Vítanie sv. Mikuláša

Triedna vianočná besiedka

Vianočná školská besiedka

Polročná prehrávka

Absolventský koncert

Prednášam, teda som

Hviezdoslavov Kubín, Vajanského Martin

Divadlo deťom – Regionálna prehliadka DDS v KD Likavka

Andersenova noc s divadlom

Šaliansky Maťko

Vianočné trhy s programom

Vianočná besiedka ZŠ Komjatná

Vianočný koncert ZŠ Kvačany

Vianočná besiedka ZŠ Part. Ľupča

Mesiac úcty k starším

Triedna záverečná besiedka

Koncoročná školská besiedka

Koncert spojený s výstavou výtvarných prác v záhrade školy

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov a pedagógov

Kultúrno – poznávací zájazd Praha

Koncert žiakov HO, LDO spojený s výstavou výtvarných prác

Vítanie sv. Mikuláša

Triedna vianočná besiedka

Školský koncert Krempachy 4.2.2016

Medzinárodný festival ,,Prednášam , teda som “

Vystúpenie absolventov HO,LDO,VO

Andersenova noc s divadlom

Záhradný koncert SZUŠ RKK

Vítanie sv. Mikuláša

Vianočná besiedka

Triedna vianočná besiedka

Stretnutie s rodičmi

Hudbou, maľbou a slovom bližšie k človeku

Absolventský koncert

Triedna besiedka žiakov elokovaného pracoviska v Komjatnej

Poďakovanie SZUŠ Ružomberok

Triedna besiedka

Koncert spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru

Vítanie sv. Mikuláša

Vianočné besiedky Kvačany – Komjatná

Vystúpenie žiakov LDO, HO pri príležitosti dňa babičiek a dedov

Žiacky koncert spojený s výstavou výtvarných prác

Triedne prehrávky    

Absolventský koncert