Skip to content

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov a pedagógov

Chata pod Hrbom , Ľubietová 9.-11.10.2015 Mgr. B. Janíčková

Seminár na tému umelecký prednes a divadlo poézie

Published inUncategorized