Skip to content

Triedne záverečné besiedky

Kvačany, Komjatná, Stankovany, Ružomberok 11.13.14.15. jún 2018

M. Obdržálek , A. Rábota, E. Semanová, M. Zbaviteľová

V tretí júnový týždeň sa uskutočnili záverečné školské besiedky vo všetkých elokovaných triedach . Učitelia spolu so svojimi žiakmi pripravili program tak, aby vystúpili žiaci školy od prípravného ročníka po najstarších. Pozvaní boli rodičia i hostia účinkujúcich , bolo cítiť napätie či trému, no mladí hudobníci predviedli pripravené skladby s veľkou zodpovednosťou. Striedali sa skladby sólové, štvorručné a melódie so sprievodom klavíra aj akordeónu.

Vyvrcholením vystúpenia bola besiedka klavíra aj akordeónu. starší žiaci: Alex Bočkorík v hre na trúbke, ako aj Benjamín Kráľ, Adela Liptáková , Natália Taračová v hre na klavíri.

Termín besiedok:

V Pondelok 11.6. V Stankovanoch tr.uč. Eva Semanová,

V Stredu 13.6. V Kvačanoch tr. uč. A. Rábota, M. Zbaviteľová,

Vo štvrtok 14.6. V Komjatnej tr. uč. M. Obdržálek, A. Rábota, M. Zbaviteľová,

V piatok 15.6. V Ružomberku tr. uč. M. Obdržálek , M. Zbaviteľová

Published inUncategorized