Skip to content

Záverečná triedna besiedka

SZUŠ RKK 18.06.2014 Michal Kentoš

V mesiaci jún sa tradične na ZUŠ Bernoláková konajú záverečné besiedky , na ktorých si žiaci spolu s ich učiteľmi urobia spoločnú radosť a vo forme koncertu sa pred rodičmi prezentujú svojou prácou , ktorú za uplynulý polrok dosiahli . Táto besiedka bola pod vedením pána Michala Kentoša vedená hierarchicky a to tak, že po úvodnom slove učiteľa vystúpili jeho najmladší žiaci, ktorí sa predviedli hrou z hudobnej školy. Skladbičky boli predvedené hrou na klavíri spamäti . Postupne sa predviedli aj starší žiaci pána Kentoša, ktorí sa predstavili , samozrejme , so zložitejším repertoárom . V druhej časti koncertu vystúpili starší študenti – na záver najstaršia Monika Hubová (2./II.). Po záverečnom slove , v ktorom bola dôležitá najmä motivovať rodičov a žiakov k ďalšej práci , bola táto milá udalosť ukončená. Na prázdniny dostali študenti od učiteľa pokyny a odporúčania , na čom by mali pracovať a v čom sa môžu ešte zlepšiť. S prianím pekných prázdnin bola táto udalosť ukončená.


Published inUncategorized