Skip to content

1. školská besiedka

SZUŠ RKK 25.10.2012 o 16:00 Z.Benko, K. Fagová, A. Greksák

Na spríjemnenie jesenného popoludnia sa dňa 25.10. 2012 vo štvrtok o 16:00 uskutočnila 1. školská besiedka , v ktorej vystúpili žiaci hudobného odboru z klavírnej triedy Z. Benka, Mgr. D. Machynkovej, flautovej triedy K. Fagovej a gitarovej triedy A.Greksáka a A. Murínovej, za prítomnosti rodičov , súrodencov a hostí.

Žiaci prezentovali prednesy , ktoré stihli nacvičiť od začiatku školského roka, čo prítomní odmenili potleskom. V programe obsahujúcom 16 vystúpení sa striedali kvôli zaujímavosti priebehu skladby hrané na klavíri, gitare, flaute a objavila sa aj štvorručná skladby , či duo priečnych fláut. Klavírny sprievod zabezpečil pedagóg Zoltán Benko.

Odzneli diela rôznych štýlových období od renesancie až po súčasnú hudbu, vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po 5. ročník.

V závere odovzdali vyučujúci žiakom sladké odmeny.ktoré si svojimi sústredenými výkonmi určite zaslúžili.

Published inUncategorized