Skip to content

Imatrikulácie

ZŠ Kvačany 14.11.2012 M. Zbaviteľová

Imatrikulácie prvákov:

Dňa 14.11.2012 ZŠ v Kvačanoch pripravili milú slávnosť pri príležitosti uvítania žiakov 1. ročníkov do školských lavíc / tzv. imatrikulácie/.

Scenár i celý program viedli deviataci, ktorí sa zhostili tejto úlohy veľmi zodpovedne. Každý z nich mal prideleného prváčika , s ním prechádzal priestormi školskej chodby, pomáhal mu splniť úlohy ako napr. spočítať figúrky, hádzať obruče na pevný bod, prejsť drepom okolo jazierka, preniesť vajíčko na lyžičke cez prekážky a tým nazbierať dostatočný počet bodov….

Pozorné oči pedagógov v úlohe rozhodcov sledovali správnosť ich výkonov a pripisovali body.

V závere slávnosti sa žiaci spoločne s triednymi učiteľkami predstavili v scénke ,, O žabkách zo školského jazierka “ , počas ktorej odznelo šesť detských piesní / napr. ,, Učí žabiak deti spievať .., Aký si krásny močiar náš … atď ./ s klavírnym sprievodom M. Zbaviteľovej vid. fotodokument.

Po úspešnom zvládnutí týchto disciplín nasledoval sľub adeptov, pasovanie mečom za prvákov a každý z nich obdržal šerpu i balíček so sladkosťami.

Na záver sa im prihovorila p. riaditeľka školy, popriala im veľa zdravia, trpezlivosti a úspechy v štúdiu. Deti so svojimi rodičmi odchádzali domov a v ich žiarivých očkách bolo vidieť úprimnú radosť.

Published inUncategorized