Skip to content

Absolventský koncert

SZUŠ RKK 25.4.2013 Maria Zbaviteľová

Absolventský koncert spojený s vernisážou výtvarných prác sa uskutočnil v priestoroch školy. Úvodné slovo patrilo RŠ M. Zbaviteľovej, ktorá sa prihovorila k účinkujúcim a predstavila vystavené práce žiačok výtvarného odboru z triedy Mgr. art. R. Rembovského a to:

Simonu Vančovskú – 1. stup. a jej ,, Zátišia“ / ceruzka , uhlík /

Ľubomíru Sekerášovú – 2 stup. a jej maľbu ,, Nemocnica“ / olej, plátno /

Ivanu Mojšovú – 2.stup. Figurálne kresby

V ďalšej časti programu sústredili prítomní pozornosť na klaviristky:

Dominiku Gašparovú a Alžbetu Kráľovú z triedy M. Zbaviteľovej

Júliu Lackovú z triedy Mgr. D. Machynkovej

V ich podaní odzneli skladby, ktoré patria do klenotnice svetovej klavírnej tvorby od J.S.Bach., L.W.Beethovena., F.Chopina.,ale aj slovenského skladateľa I. Dibáka.

Vystavené práce výtvarníkov i kvalitné výkony klaviristiek priblížili obecenstvu náročnosť i krásu hudobného nástroja , za čo ich odmenili srdečným potleskom , no zaleskli sa aj slzy v očiach rodičov.

Je to dôkaz , že škola vychováva úspešných absolventov, schopných umenie prijímať i rozdávať , čo je poslaním pedagógov školy.

Published inUncategorized