Skip to content

Deň matiek

Kultúrny dom Kvačany 8.5.2011 Mária Zbaviteľová

Každoročne oslavujeme druhú májovú nedeľu ,, Deň matiek “ a tak tomu bolo 8. mája 2011 v Kvačanoch .

Obec oslávila tento sviatok v priestoroch kultúrneho domu , za prítomnosti takmer všetkých občanov obce. Program pripravili zamestnanci OÚ, žiaci ZŠ a MŠ , v ktorom sa striedalo hovorené slovo s piesňami, básňami , tancami a scénkami.

Do programu prispeli aj žiaci prípravného ročníka SZUŠ RKK, z MŠ, ktorí predviedli pásmo tančekov na známe melódie o mamičkách a tiež žiaci 1. ročníka ZŠ, ktorí zaspievali pieseň:“ Čo všetko deťom k šťastiu treba “ …za klavírneho sprievodu triednej učiteľky.

Vystúpenie žiakov sa prítomným veľmi páčilo – našli sa aj slzy v nejednom oku mamky, či starej mamky , ktoré v závere programu deti obdarovali kvietkami.

Klavírne oddelenie po dvojročnej činnosti sa postupne dostáva do povedomia obyvateľov, pretože sa zapája do všetkých akcií organizovaných v materskej či základnej škole , ako i v obci Kvačany.

Published inUncategorized