Skip to content

Prvá školská besiedka žiakov hudobného odboru SZUŠ RKK

21.10.2011 Mária Zbaviteľová

Dňa 21.10.2011 sa uskutočnila prvá školská besiedka žiakov SZUŠ RKK , na ktorej sa predstavili žiaci a učitelia hudobného odboru. Program besiedky otvorila riditeľka školy Mária Zbaviteľová, ktorá privítala prítomných žiakov , pedagógov , rodičov i hostí z Ružomberského katolíckeho kruhu.

V úvode oboznámila prítomných o spôsobe štúdia , počte žiakov, v jednotlivých odboroch, otvorených pobočkách školy v Černovej , Stankovanoch , Komjatnej a v Kvačanoch.

Nasledoval hudobný program, v ktorom sa striedali žiaci v sólovej hre na klavíri ako aj v štvorručnej hre, na flaute so sprievodom klavíra a flautové duo. Všetci účinkujúci pripravili skladby zodpovedne , ich výkony odmenilo obecenstvo potleskom.

Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť, prácu žiakov i učiteľov školy – dostávať ju do povedomia širšej verejnosti , ako i systematicky vychovávať poslucháčov a interprétov tzv. vážnej hudby a tým prispievať k všestrannému rozvoju mladej generácie.

Program školskej besiedky dňa 21.10.2011

  1. Estónska ľudová pieseň Adela Liptáková PŠ klavír Moravská ľudová pieseň
  2. F. Emonts: Žart.dr Fausta Dominika Gerátová PŠ klavír s čiernymi klávesami
  3. W. A. Mozart: Menuet z opery Don Chuan – duo Mária Budiaková 3 roč. flauta Sára Kenderová 3 roč. flauta
  4. E. Szönyi: Mazurka Veronika Ťapajová 2. roč. klavír
  5. Česká ľudová pieseň : Voděnka ….. M. Dlouhý: Pomláska Zuzana Hrbčeková 3. roč. klavír
  6. J. S. Bach: Menuet d mol Anonym: Sonatina C dur Natália Taračová 3. roč. klavír
  7. J. Melkovič : Hra Sára Kenderová 3 roč. klavír
  8. D. Kabalevskij: Pieseň Anonym : Ária Monika Hubová 4 roč. klavír
  9. J. Vřešťál : Sextová etuda Jozef Kráľ 6 roč. klavír

Účinkujúci sú z tried uč. Bc. Z. Benko 4,6,8, K.Fagová 3,7, E.Gubášová 2,5,9, M. Zbaviteľová 1.


Published inUncategorized