Skip to content

Hudbou, maľbou a slovom bližšie k človeku

Galéria Ľ.Fullu 21. marca 2017

Popoludní dňa 21. marca sa rozozvučali v Galérii Ľ. Fullu tóny hudobných nástrojov a hlasy recitátorov našej školy.

Vo vstupných priestoroch galérie vítali hostí zaujímavé práce mladších i starších výtvarníkov. Prichádzajúci hostia si s obdivom prezerali kresby, priestorové práce ako aj veľkoformátové maľby na plátnach. Program orvoril gitarový súbor najmladších žiakov z triedy K. Hromádku, po ňom nasledovali sólové i štvorručné klavírne skladby, ako aj gitarový súbor starších žiakov. Melódie hudobníkov striedalo hovorené slovo recitátorov , žiakov literárno – dramatického odboru.

V druhej polovici koncertu rezonovali preplnenou galériou známe tanečné skladby v podaní novovzniknutej hudobnej kapely Junior band v úprave S. Struhára, učiteľa hra na bicích nástrojoch.

Sólové party zneli v podaní zobcových fláut, trúbky, priečnej flauty , elektrickej gitary , klávesov za spoluúčinkovania troch žiakov v hre na bicích nástrojoch. Preplnenú sálu zaujali svojimi rytmickými zručnosťami a hudobným cítením pri hre s kapelou.

Na koncerte boli prítomní viacerí členovia Ružomberského katolíckeho kruhu a spoločne s prítomnými divákmi odmenili účinkujúcich vrelým potleskom.

Žiacky koncert a Vernisáž výstavy

21. marca 2017 Galéria Ľudovíta Fullu

 1. Dve ľudové piesne Daniel Ďurišík, Magdaléna Manťová git. 1./1. Richard Jusko 2./1. , Timotej Božek 3./1., Martin Burica 3./2.
 2. D. Hevier : Hovorca detí Šarlota Vajzerová prednes 4./1.
 3. R.Schumann: O cudzích zemiach a ľuďoch Elenka Semanová kl. 3./1.
 4. Moravská ľudová pieseň CH. Gounodt: Romanca Timotej Božek git. 3./1.
 5. K. Červenáková : Rozprávka o starej mame Michaela Záchejová prednes 4./1.
 6. P.I.Čajkovskij Stará francúzska pieseň Y.Adair Judy a Boots Eliška Horváthová kl.3./1.
 7. J.Rowcroft: Tanten boogie Júlia Lacková kl. 3./1. , Sofia Urbanová
 8. D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka Benjamín Kráľ prednes 4./1.
 9. Írska: Old long sine gitarový súbor Little Lisa
 10. A. Dvořák : Deduško tancuje s babičkou Adela Liptáková kl 2./2. Y. Jurníčková: Rytmická etuda
 11. G. Majtaníková : Imidž je nanič Filip Saloň prednes 1./2.
 12. Známe melódie v úprave S. Struhára Junior band
Published inUncategorized