Skip to content

Absolventský koncert

Galéria Ľudovíta Fullu 30 máj 2017

Dňa 30 mája absolventi našej školy SZUŠ prichádzali do priestorov Galérie Ľ. Fullu s odhodlaním úspešne zavŕšiť svoje štúdium.

Zaplnená sála návštevníkov veštila príjemné stretnutie účinkujúcich , učiteľov , rodičov a hostí. Absolventi 2 odborov LDO a HO naplnili očakávania prítomných a svojimi výkonmi prispeli k pekným umeleckým zážitkom.

Hovorené slovo recitátorov sa striedalo s melódiami hudobníkov. Dychové nástroje reprezentovali S. Hrčková a J.Ťapaj v hre na zobcovej flaute a A. Bočkorik bravúrnym ovládaním trúbky prekvapil v skladbe ,, Plaisir d amoure „

Strunové oddelenie úspešne zastúpilo gitarové duo T. Božek – M.Burica v technicky náročnej skladbe ,, Španielske námestie “ .

B. Kráľ žiak 4. ročníka HO a LDO predstavil svoje zručnosti v hre na klavíri a v jeho podabí zneli tóny Beethovenovej Romance s veľkou dávkou citu pre štýlovosť , presnosť, dynamiku. Prednes prózy ,, Matka “ ktorá bola napísaná autorom J.Janíčkom pre neho , prítomné publikum ocenilo veľkým potleskom , ba niektorí sa neubránili slzám.

Druhá časť koncertu patrila A. Kráľovej , absolventke 2 odborov : LDO, HO. Najskôr si diváci v jej podaní vypočuli recitáciu prózy od K. Čapka : Ariel , po ktorej nasledovala hudobná časť. odzneli skladby : Hincovo pleso J.Zimmera, Pieseň kvetín J.Langeho, Nórsky tanec E.H. Griega

Žiačka úspešne ukončila vystúpenie absolventov našej školy v šk. roku 2016/2017.

Published inUncategorized