Skip to content

Hviezdoslavov Kubín ZŠ Komjatná

ZŠ Komjatná , 19.3.2014 o 11:30 Školské kolo

KD Likavka 26.3.2014 o 9,00 Regionálne kolo Mgr. Barbora Janíčková

Do školského kola HK sa zapojili nasledovní žiaci LDO: Lucka Kubasová, Lucka Kuracinová, Rebeka Drapáčová, Lacková Veronika, Jesika Vajzerová, Katka Tholtová,Dominika Babicová, Laura Bernoláková, Natália Marčeková a Alžbeta Tholtová. 2 A 3. Miesta v školskom kole získali žiačky: Lucka Kuracinová, Rebeka Drapáčová , Jesika Vajzerová, Dominika Babicová , Natália Marčková a 1. miesta a postup do regionálneho kola získala Laura Bernoláková a Alžbeta Tholtová.

V regionálnom kole HK v KD v Likavke získala Betka Tholtová prednesom Žltej ľalije J. Bottu krásne 2. miesto vo svojej kategórii .

Odmenou pre úspešné recitátorky bola divácka účasť na krajskom kole HK Vajanského Martin 28.4.2014.

Published inUncategorized