Skip to content

Deň učiteľov ZŠ Černová

ZŠ Černová 28.3.2014 o 11:00 hod.

vedenie ZŠ Černová , Mgr. Barbora Janíčková

Kultúrny program si pripravili žiaci všetkých ročníkov ZŠ Černová – rôzne folklórne, tanečné, spevácke aj recitačné vstupy. Rozprávkou Kniha nad zlato sa do programu zapojili aj žiaci 1. roč. literárno -dramatického odboru – Kristína Babalová, Jožko Bocko, René Makula, Adam Mrva, Frederika Flochová, Natálka Frkalová, Terezka Janigová, Emka Kloptová, Lilka Rudlová a Lenka Furdeková.

Hodnotným programom aj kytičkou kvetov sa žiaci poďakovali svojim učiteľom za celoročnú starostlivosť a prácu.

Published inUncategorized