Skip to content

Koncert žiakov HO, LDO spojený s výstavou výtvarných prác

Galéria Ľudovíta Fullu 23. február 2016

B. Janíčková, K. Hromádková, M. Obdržálek, M. Zbaviteľová

Vzácne priestory Galérie Majstra Ľ.Fullu ožili dňa 23. februára 2016 prítomnosťou žiakov, rodičov a priaznivcov našej Súkromnej základnej umeleckej školy Ružomberského katolíckeho kruhu. V ovzduší bolo cítiť napätie účinkujúcich i pedagógov . Brilantným úvodom sa predstavili gitarový súbor pod vedením triednych učiteliek K. Hromádkovej a A. Murinovej.

Na scéne sa objavila ZRŠ B. Janíčková , privítala prítomných divákov a priebežne moderovala celý program koncertu, v ktorom sa striedali melódie v podaní žiakov v hre na flaute, klavíri a gitare. Spevom ľudovej piesne Fašiangy , …a hrou na akordeóne zaujal prvý prvák Pavol Papúch .

Takmer profesionálnym výkonom prispeli i žiaci LDO . V ich prvom vstupe vypočuli diváci voiceband Jarná pieseň a žiak 3. roč. Benjamín Kráľ ,, oprášil “ známy príbeh Janka Hraška od M. Rúfusa.

V druhej časti programu diváci odmeňovali búrlivým potleskom vynikajúce výkony starších študentov: N. Taračovej, sestier Tholtových , A. Bočkorika, V. Vajzerovej, J. Halušku.

Excelentným záverom sa ukončilo umelecké popoludnie . Predviedli ho žiačky 4. roč. LDO z Komjatnej, v divadelnej miniatúre ,,Mobil autora J. Janíčka, ktorého dej poukazoval na problémy a situácie s mobilným operátorom v mnohých rodinách. Prítomné publikum sa veselo zabávalo.

Po ukončení hudobno – dramatického vystúpenia si prítomní so záujmom a uznaním prezerali vystavené výtvarné práce žiakov VO. 1. a 2. stupňa, čím sa ukončilo ďalšie vydarené vystúpenie žiakov našej školy.
Published inUncategorized