Skip to content

Koncoročná školská besiedka

Björnsonov dom Ružomberok 19.6.2015 o 15:30 K. Pudišová, K. Fagová, M. Kentoš

Na spríjemnenie letného popoludnia sa dňa 19.6.2015 v piatok o 15:30 uskutočnila posledná besiedka žiakov hra na gitare , flaute a klavíri v školskom roku 2014/15. Za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí , ktorí prišli podporiť mladých šikovných hudobníkov sa vytvorila príjemná atmosféra.

Žiaci prezentovali prednesy, ktoré stihli nacvičiť v priebehu posledného štvrťroka školského roka. V programe obsahujúcom 17 hudobných vstupov odzneli rôzne prednesové skladby v podaní najmladších žiakov 1. ročníka, skladby majstrov klasickej hudby W. A. Mozarta a J. Haydna, ako aj pekné melodické prednesy menej známych autorov . Spestrením programu bolo komorné vystúpenie dua sopránovej a altovej zobcovej flauty ( E. Škvareková a M. Budiaková), technicky bezchybné vystúpenie predviedli gitaristi Timotej Božek či Eliška Tkáčová a taktiež poslucháčov zaujalo spoločné klavírne muzicírovanie p. učiteľa M. Kentoša s jeho žiakom Jánom Knapčíkom.

Klavírny sprievod zabezpečil p. učiteľ Michal Kentoš. vystúpili žiaci od 1. ročníka prvej časti až po 2. ročník druhej časti v prvom stupni základného štúdia. Žiaci odviedli pekné výkony , ktorými dôstojne ukončili školský rok.

Published inUncategorized