Skip to content

Triedna záverečná besiedka

ZŠ Kvačany 15. jún 2015 E. Cibulková , M. Zbaviteľová

Záverečná besiedka sa konala v priestoroch klavírnej učebne ZŠ Kvačany, za bohatej účasti rodičov, starých rodičov a súrodencov žiakov. Účinkovali žiaci klavírnej triedy M. Zbaviteľovej a jedna žiačka v hre na flautu z triedy E. Cibulkovej.

V úvode odzneli drobné skladby – či ľudové piesne v podaní 9 žiakov prípravného štúdia , po nich nasledovali klavírne melódie a štvorručné skladby starších žiakov. Oživením programu bolo flautové duo v podaní Eriky Pačesovej , žiačky 3. ročníka s tr. uč. E. Cibulkovou, ktoré zahrali 2 nemecké valčíky a štvorručná klavírna skladba – Boogie, ktorú prezentoval žiak 6. ročníka Michal Granát s tr. učiteľkou , čím ukončil hudobný program besiedky.

Všetci účinkujúci sa usilovali zahrať skladby čo najlepšie, preukázať získané zručnosti a vedomosti svojim blízkym , za čo boli odmenení srdečným potleskom poslucháčov.

Rodičia prejavili záujem o ďalšie štúdium v elokovanom pracovisku v obci Kvačany, ako aj o možnostiach rozšíriť vzdelávanie na SZUŠ v iných odboroch.

Published inUncategorized