Skip to content

Koncoročná školská besiedka

SZUŠ RKK 28.6.2012 Z. Benko, K. Fagová, A. Greksák

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2011/2012 sa uskutočnila záverečná školská besiedka , v ktorej vystúpili žiaci hudobného odboru z klavírnej triedy Zoltána Benka , flautovej triedy Kláry Fagovej a gitarovej triedy Andreja Greksáka ,za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí.

Žiaci prezentovali celoročnú prácu , čo prítomní odmenili potleskom. V programe sa striedali kvôli zaujímavosti priebehu skladby hrané na klavíri , gitare, flaute, a objavili sa aj štvorručné skladby , či duo zobcových fláut. Klavírny sprievod zabezpečil pedagóg Zoltán Benko.

Odzneli diela rôznych štýlových období , od renesancie až po súčasnú hudbu, vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po 4. ročník ( vid. program ). V závere odovzdali vyučujúci žiakom vysvedčenia a popriali im pekné prázdniny.

Published inUncategorized