Skip to content

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného odboru a literárno dramatického odboru – klavír, akordeón, gitara.

Obecný úrad Stankovany 8.6.2012

Mgr. Sidónia Semanová , Mgr. Tomáš Ilečko, Mária Zbaviteľová

Dňa 8. júna v školskom roku 2011/2012 sa v obci Stankovany uskutočnil záverčený koncert žiakov SZUŠ RKK . Spomínaný koncert začal o 16:30 za hojnej účasti miestnych obyvateľov a príbuzných žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu. Na koncerte účinkovali žiaci hudobného a literárno – dramatického odboru. Koncert bol kontextovo ladený do troch pásiem , v ktorých sa predstavili svojou celoročnou prácou žiaci v hre na klavíri, akordeóne a gitare.

Žiačky literárno – dramatického odboru celý koncert moderovali, spomínané pásma dopĺňali o zaujímavé intermezza a recitácie, no taktiež v jednom z nich odohrali divadelné predstavenie. Diváci odmenili účinkujúcich veľkým potleskom a v závere sa starosta obce Rudolf Baleja poďakoval ze pekné výkony žiakom, prípravu programu pedagógom a za prínos pre obyvateľov obce.

Published inUncategorized