Skip to content

Koncoročná triedna besiedka

SZUŠ RKK , 17.6.2013 o 16:00

Na spríjemnenie letného popoludnia sa dňa 17.6.2013 v pondelok o 16:00 uskutočnila posledná besiedka žiakov hry na flaute v školskom roku 2012/2013 . Za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí, ktorí prišli podporiť mladých šikovných flautistov sa vytvorila príjemná atmosféra.

Žiaci prezentovali prednesy, ktoré stihli nacvičiť v priebehu druhého polroka školského roka. V programe obsahujúcom10 hudobných vstupov odzneli rôzne ľudové piesne v podaní najmladších žiakov PŠ, skladby majstrov klasickej hudby W.A.Mozarta a J. Haydna, ako aj pekné melodické prednesy menej známych autorov . Spestrením programu bolo komorné vystúpenie dua sopránovej a altovej zobcovej flauty ( E. Škvareková a S. Kenderová), a energickým vyvrcholením koncertu sa stala známa Habanera z opery G. Bizeta Carmen v prevedení hráčky na priečnu flautu Martiny Cisárikovej.

Klavírny sprievod zabezpečila p. riaditeľka Mária Zbaviteľová. Vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po 6. ročník prvého stupňa.Žiaci odviedli pekné výkony, ktorými dôstojne ukončili školský rok.

KONCOROČNÁ TRIEDNA BESIEDKA ŽIAKOV HRY NA FLAUTE

PONDELOK 17.6.2013 o 16:00

  1. Krásna, krásna , Čie sú to kone Jakub Ťapaj PŠ
  2. Kukulienka, Dievča , čo robíš Sofia Magdaléna Hrbčeková PŠ
  3. Prší. prší Veronika Luptáková PŠ
  4. W. A. Mozart: Andantino, J.Haydn : Allemande Alexej Bočkorík 1. ročník
  5. R. Gruber: 2 duetá E. Škvareková, S. Kenderová – duo zob.fláut
  6. J.Haydn : Andante Romana Tureková 1. ročník
  7. R.Schumann: Divoký jazdec , J. Fomin: Arietta Eva Škvareková 3. ročník
  8. N. Baklanova: Uspávanka, J.P.Rameau: Rigodon Mária Budiaková 4. ročník
  9. W. A. Mozart: Allegro, Anonym: Menuet Sára Kenderová 4. ročník
  10. W. A. Mozart : Romanca z Malej nočnej hudby Martina Cisáriková 6. ročník G.Bizet: Habanera

Korepetície : p. riaditeľka Mária Zbaviteľová, žiaci sú z triedy p. uč. Kláry Fagovej

Published inUncategorized