Skip to content

Triedna besiedka ZŠ Černová

21.5.2013 D. Machynková

V hudobnej triede ZŠ Černová sa dňa 21.5.2013 konala triedna besiedka žiakov Ho z klavírnej triedy p.uč. D. Machynkovej.

V hre na klavíri sa predstavilo päť žiakov 2. ročníka. Na úvod zahrala Natália Nováková pieseň Bol jeden gajdoš. Potom zaznela pieseň Zlatá brána v podaní Niny Zvadovej a pôsobivá skladba Medvedík, ktorú prítomným predviedla Denisa Smutniaková.

Pieseňou Ja mám kone do triednej besiedky vstúpila Dana Smutniaková a svoje účinkovanie doplnila skladbou Valčík v štvorručnom prevedení. Skladbičky Vrabčiak a Vrabčiak s vrabčicou zazneli v podaní Petry Keprtovej. Besiedku ukončili tóny hudobnej skladateľky P. Wedgwoodovej v dojímavej skladbe Pink Lady , ktorú na záver zahrala Barbora Keprtová, žiačka 5. ročníka.

Na záver besiedky prebehol o predvedených výkonoch účinkujúcich vzájomný rozhovor a celkové záverečné vyhodnotenie.

Published inUncategorized