Skip to content

Kytica pre majstra Ľudovíta Fullu

Galéria Ľ.Fullu 6. marec 2014

Medziodborová spolupráca žiakov , školy prispieť l mestským podujatiam pri príležitosti narodenín akademického maliara, grafika , ilustrátora – ružomberského rodáka majstra – Ľudovíta Fullu a pripomenúť mladej generácii jeho osobnosť , význam pre slovenské výtvarné umenie.

Prezentovať práce našich výtvarníkov skĺbené s príjemnými melódiami hudobníkov i hovoreným slovom -moderátoriek z literárno – dramatického odboru.

Katarína, Alžbeta Tholtové

A. Liptákova

Žiačky LDO

A. Kráľová, J. Haluška

Published inUncategorized