Skip to content

Triedna besiedka žiakov hry na flaute

SZUŠ RKK 27.2.2014 o16:00 K. Fagová

Žiaci hry na flaute dňa 27.2.2014 vo štvrtok o 16:00 vystúpili so svojimi nacvičenými prednesovými skladbami so sprievodom klavíra, ktorý zabezpečila p. riaditeľka Mária Zbaviteľová. V programe obsahujúcom 8 hudobných vstupov odzneli klasicizmus ( W. A. Mozart, J. Haydn), romantizmus ( C. M. von Weber, P. I. Čajkovskij) , až po 20. storočie ( úprava jazzovej skladby pre flautu a klavír Love is here to stay, skladba od slovenského skladateľa Jána Melkoviča Malí muzikanti ).

Spestrením programu bolo komorné vystúpenie tria sopránovej a altovej a tenorovej zobcovej flauty ( A. Bočkorík, E. Škvareková, S. Kenderová ).

Vystúpili žiaci od prvého ročníka až po 7. ročník prvého stupňa. Žiaci odviedli pekné výkony , ktorými určite všetkým prítomným navodili dobrú náladu.Jakub Ťapaj

Alexej Bočkorík

Damián Khrniš
Published inUncategorized