Skip to content

Malá (via)nočná hudba

( ….prvé kroky a dotyky)

ZŠ Sládkovičova 21.12.2011 Eva Surovčeková

Akcia bola určená rodičom detí i verejnosti v predvianočnom období. Účinkujúci sa snažili oboznámiť prítomných s výsledkom práce klavírnej triedy za tri mesiace – nakoľko väčšina žiakov sú začiatočníci – bolo to ich prvé verejné stretnutie s publikom.

Názov podujatia: ,,Malá (via)nočná hudba “ má istú spojitosť s Mozartovou skladbou ,, Malá nočná hudba “ čo má byť svetielkujúcim ideálom , ku ktorému sa začiatočníci majú pri štúdiu obracať.

Podtón bol: … prvé kroky a prvé dotyky ( s hudbou ako takou ), tieto činnosti už žiaci zvládli a ostávala im tá tretia : interpretačný prednes .

Repertoár žiakov bol prispôsobený taktiež zámeru akcie , počiatočným schopnostiam jednotlivcov: 2 skladbičky detské ( resp. ľudové ) s použitím P-M-D na základe útvarov syntézy v prvopočiatkoch hry a jedna koleda samostatne , alebo v ŠH s pedagógom.

Deťom sa niektoré skladbičky vydarili viac, iné menej , no vďačné publikum ocenilo ich snahu potleskom.

Myšlienka Vianoc spojila v závere akcie všetkých zúčastnených a nastalo spoločné muzicírovanie vianočnej hymny – ,,Tichá noc …“

Po ukončení programu, plný príjemných hudobných zážitkov a prianí sa všetci odobrali zasneženým večerom ,pokračovať v prípravách, na najväčší sviatok roka .

Published inArchív