Skip to content

Prednášam, teda som

Celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného monológu ZUŠ s medzinárodnou účasťou.

MsKS Kremnica 4.-7.2015 Mgr. Barbora Janíčková, Mgr. Art. Jakub Janíček


Published inUncategorized