Skip to content

,,Privítajme Vianoce“

Triedna besiedka

OÚ Stankovany 19.12.2011 E. Gubášová

Pod takýmto názvom sa rozhodli učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy RKK oboznámiť verejnosť a predstaviteľov obce , ako žiaci využívajú vyučovanie v hre na klavíri, gitare a prednese na novootvorenej pobočke v Stankovanoch.

Vianočne vyzdobená spoločenská miestnosť obecného úradu bola zaplnená takmer do posledného miesta rodičmi i súrodencami účinkujúcich žiakov, ale aj pozvaných hostí.

Privítanie a úvodné slovo predniesla S. Semanová – učiteľka literárno – dramatického odboru, po ktorom zaznelo vianočné pásmo. Vystúpili všetci žiaci pobočky , striedali sa vianočné melódie a koledy hre na klavíri pod vedením E. Gubášovej , hovorené slovo , ktoré vyučuje S. Semanová a sólové i komorné skladby v hre na gitare pod vedením A. Kaprála.

Po hudobnom programe poďakovala účinkujúcim žiakom aj učiteľom ze pekný zážitok riaditeľka ZŠ Mgr.D. Gašparová, ocenila spoluprácu obce so SZUŠ RKK a vyslovila prianie , aby deti mohli prezentovať svoje vedomosti a zručnosti získané štúdiom na umeleckej škole a obohatiť seba aj poslucháčov o milé kultúrne zážitky.

Published inUncategorized