Skip to content

Prvá školská výstava prác VO-VF výtvarná fotografia – VF žiakov prvého a druhého ročníka

V školskej záhrade.

28. apríl 2011 SZUŠ RKK

      V novozriadenej jednoduchej školskej mini galérii vystavili svoje práce štyria žiaci VO – VF pod spoločným názvom ,, V školskej záhrade. „

      Vzájomnou informovanosťou s inštruktážou vyučujúceho Františka  Dejčíka sa zasväcovali do tajov zátišia, ktorému zodpovedal zvolený názov. Detaily štruktúr stromov a záhradného zátišia sa mimoriadne výtvarne zmocnil Marek Novosedliak , ale najmä Katarína Kenderová.

     Alžbeta Pavčová a Viera Remková vhodne doplnili danú tému fotografiami zo svojho blízkeho okolia .

    Spoločná inštalácia bola vhodnou tribúnou poznatkov a informácií jednotlivých autorov.

    Vernisáž výstavy potom spojil vyučujúci s hodnotením jednotlivých prác.

Published inUncategorized