Skip to content

Školský rok 2020/2021

Je tu nový školský rok a my opäť začíname – ale po Novom: v rúškach a s teplomermi, opatrne, ale s chuťou! Vo všetkých troch odboroch. Aj keď niektorí naši ukončili vlani štúdium, v septembri nám pribudli nové tváre a tváričky a zvedavé očká, čo to tu bude. Veríme, že sa nám bude dobre spolupracovať a vyučovanie nebude len tak ľahko prerušené.

Published inUncategorized