Skip to content

Žiacky koncert pri príležitosti nového školského roka 2019/2020

Detský domov Ružomberok 10. september 2019  

Učitelia a žiaci našej školy pripravili program pre deti z detského domova , ako uvítanie nového školského roka.

Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti domova , vyzdobenej prácami našich výtvarníkov, za prítomnosti detí rôzneho veku.

V podaní mladých divadelníkov z elokovanej triedy v Komjatnej odznela povesť,Ružomberská ruža“ a scénka ,,Ľudovít Štúr“, v ktorej sa výborným výkonom predstavil žiak Martin Pudiš.

Ďalej odzneli skladby v hre na trúbke , flaute , klavíri, akordeóne a najviac všetkých zaujala hra na bicích nástrojoch.

Po záverečných tónoch skladby ,,Titanik“ odmenili prítomní diváci účinkujúcich vrelým potleskom a niektorí chovanci prejavili záujem o štúdium na našej škole:

  – siedmi žiaci navštevujú výtvarný odbor

  – dvaja literárno-dramatický odbor

  – piati hru na klavír

  – jeden hru na trúbke

Published inArchívUncategorized