Skip to content

Triedna besiedka

SZUŠ RKK Ružomberok 19.6.2017 Mgr. Martina Capková, Mgr. Elena Cibulková

Pri príležitosti ukončenia školského roka sa v priestoroch SZUŠ Rkk uskutočnila záverečná besiedka žiakov hudobného odboru z klavírnej triedy Mgr. Martiny Capkovej a flautovej triedy Mgr. Eleny Cibulkovej.

Z klavírnej triedy vystúpili žiaci: Ondrej Šugár – PŠ, Paulína Šugárová – 3.r., Matej Bočkorík – š.r., a Benjamín Kráľ – 4.r. Flautovú triedu zastupovali Martina Luptáková, Petronela Gejdošová a Sára Kenderová.

Počas besiedky zazneli aj menej známe melódie, a skladby absolventov prvej časti, prvého stupňa.

Program a výkony účinkujúcich ocenili diváci potleskom.

Published inUncategorized