Skip to content

Koncert spojený s výstavou prác žiakov výtvarénho odboru

Záhrada školy 27. júna 2017

Záver školského roka 2016/2017 ukončili všetci žiaci i pedagógovia vystúpením v školskej záhrade, ktorú lemovali kresby, maľby, práce s dreva či textílií našich mladších výtvarníkov , čím umocnili atmosféru podujatia.

Program otvorili recitátori elokovaných tried z Komjatnej a Part. Ľupče pásmom D. Heviera a ich jednotlivé vstupy korešpondovali s témou ,, hudba “ napr.: Hudobná škola, Bubeník, Muzikant z ulice , Nevýchovný koncert..

Slovo sa striedalo s melódiami hudobníkov. Flauotové duo súrodencov Melisy a Šimona Gejdošovcov, si svojim sympatickým prevedením dvoch melódií G.Grubera získalo publikum. Zaujímavé bolo vystúpenie Matúša Manťa v hre na bicích nástrojoch , čo odmenili prítomní diváci búrlivým potleskom.

V rytme španielskych melódií sa predstavili gitaristi Timotej Božek a Martin Burica.

Záver koncertu patril Viktórii Husarčíkovej , ktorá zarecitovala Tauferove Sonety.

Účinkujúcim, pedagógom i divákom poďakovala Mgr. B. Janíčková a všetci prítomní odchádzali v povznesenej nálade z dobre vykonanej práce.

Published inUncategorized