Skip to content

Triedna besiedka SZUŠ RKK

9.5.2013 D. Machynková

V hudobnej triede SZUŠ RKK sa dňa 9.5.2013 konala triedna besiedka žiakov Ho z klavírnej triedy p.uč. D .Machynkovej.

V hre na klavíri sa predstavili štyri žiačky 1. ročníka a jedna žiačka 4. ročníka. Úvodné tóny besiedky patrili piesni Na zelenej lúke v podaní Karolíny Ševčíkovej.

Hudobný program pokračoval pásmom skladieb v štvorručnom prevedení.Klaudia Huntošová zahrala Estónsku národnú pieseń, Pavlína Rakučáková skladbu Žartík Dr. Faustaod F. Emonsta a Dominika Gerátová sa predstavila skladbou Valčík. Svoje vystúpenie zároveň doplnila sólovou skladbičkou Janko, Ferko, Lacko, Paľko, podťe sem.

Besiedku ukončila Rebeka Jančiová skladbou Melódia od hudobného skladateľa A. Diabelliho, ktorá zaznela taktiež v štvorručnom podaní.

Na záver účinkujúci spoločne vyhodnotili predvedené výkony a celkový priebeh triednej besiedky.

Triedenej besiedky sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili Zuzana Hrbčeková a Marek Šimček.

Published inUncategorized