Skip to content

Triedna besiedka žiakov elokovaného pracoviska v Komjatnej

Základná škola 15.júna 2017 E. Cibulková, M. Zbaviteľová

Záver školského roka je spojený s vystúpením všetkých žiakov na triednych besiedkach. Zúčastňujú sa ich aj rodičia, súrodenci, starí rodičia a vedenie ZŠ elokovaných pracovísk .

V júni 2017 sa v priestoroch základnej školy Komjatná stretli mladí klaviristi z triedy M. Zbaviteľovej a flautisti pod pedagogickým vedením E. Cibulkovej. Scenár besiedky bol zostavený tak, aby výkony poukázali na stúpajúcu úroveň, šikovnosť a manuálne zručnosti žiakov jednotlivých ročníkoch.

Úvodom sa predstavili najmladší dvaja klaviristi pripravného štúdia, ktorí bravúrne, zvládli štvorručne skladbu ,, Žart Dr. Fausta s čiernymi klávesami „. Flautové duo prvákov Melisky a Šimona Gejdošovcov prekvapilo prítomných precíznym a presným prevedením dvoch melódií od G. Grubera, čo ich posunulo na záverečný školský záhradný koncert . Prvákov zastúpili aj klaviristi Samuel Gejdoš a Tobias Papula.

Sympatické výkony predviedli Emily Gejdošová a Karin Vajzerová , žiačky 3. ročníka, ktoré zaujali svojimi technickými zručnosťami , rytmickou presnosťou a pamäťovou istotou. Slávka Krajčovičová spolu s triednou učiteľkou E. Cibulkovou zahrali na zobcových flautách duo: Líbezný tanec. Nasledovala romantická melódia ,, Tichý plač “ v podaní absolventky Kataríny Tholtovej a záver hudobného popoludnia patril Barbore Blanovej a jej impresionistickej skladbe ,, Dúha “ od R. Lemonda.

Je na škodu, že besiedka sa konala počas júnového obdobia, kedy školy organizujú školské výlety a nám tým narušia dlho pripravované vystúpenie . Z tohto dôvodu sa besiedky nezúčastnilo päť žiakov . Stretnutie s prítomnými rodičmi prospelo žiakom a ich odvahe bojovať s trémou a rodičmi otvorilo obzor o štúdiu v našej SZUŠ.

Published inUncategorized