Skip to content

Triedna besiedka

SZUS RKK 24.2.2012 Klára Fagová

Dňa 24.2.2012 o 16:00 sa v priestoroch SZUŠ RKK na Berlonákovej ulici č.16 uskutočnila 2. školská besiedka spojená s výstavou prác žiakov Vo.

Okrem žiakov z gitarovej triedy p.uč. Andreja Greksáka a klavírnej triedy p. uč. Eleny Gubašovej sa predstavili aj flautisti so svojimi nacvičenými prednesmi. Ako prvý sa predviedol len 6 – ročný Jakub Ťapaj s dvomi ľudovými piesňami , ktoré zahral spolu s mojím sprievodom na flaute. Ďalej sa predstavila žiačka 2. ročníka Eva Škvareková a žiačky 3. ročníka Mária Budiaková a Sára Kenderová , všetky so skladbami so sprievodom klavíra.

Všetci flautisti predviedli veľmi pekné výkony, začo ich rodičia odmenili bohatým potleskom.

Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu

A. Bernoláka 16, Ružomberok 034 01

2. školská besiedka 24.2.2012-02-25

Program žiakov hra na zobcovú flautu:

Jakub Ťapaj , PŠ – ľudové piesne Poďte že vy, húsky , domov a Kohútik jarabý

Eva Škvareková , 2. roč. – 2 ľudové piesne v úprave Milana Nováka

Mária Budiaková ,3. roč. – J. Melkovič – Malí muzikanti

Sára Kenderová , 3. roč. – Anonym – Reigen ( RAJ)

Published inUncategorized