Skip to content

2. školská besiedka

SZUŠ RKK 24.02.2012 Andrej Greksák

Druhú školskú besiedku otvorila o 16: 00 hodine pani učiteľka Klára Fagová. Privítala rodičov a verejnosť a predstavila účinkujúcich žiakov , ich vyučujúcich pedagógov a korepetítora pani učiteľku E. Gubášovú .

Pre obecenstvo bol vytlačený program , na ktorom pracovali pedagógovia účinkujúcich žiakov a pani K. Kenderová. Predstavili sa žiaci HO z flautovej triedy p. uč. K. Fagovej , z klavírnej triedy p. uč. E. Gubášovej , z gitarovej triedy p. uč K. Hromádkovej , A. Muríňovej a A. Greksáka. Z Vo boli prezentované práce žiakov z triedy p. uč. P. Černákovej , R. Rembovského a z triedy výtvarnej fotografie p. uč. F. Dejčíka.

Cieľom podujatia bola medziodborová spolupráca Ho a Vo a priblížiť prácu žiakov rodičom a verejnosti.

Všetci žiaci predviedli veľmi pekné výkony svojej práce , za čo ich obecenstvo odmenili potleskom.

Published inUncategorized