Skip to content

Triedna gitarová besiedka

ZŠ a MŠ Komjatná 5. december 2013 Ing. Pavol Čorba

Predvianočná besiedka gitarovej triedy na pobočke ZŠ a MŠ Komjatná bola organizovaná v dvoch častiach. Počas vyučovacích hodín do zahájenia prebehla rozohrávka a generálka. Zúčastnili sa zodpovedne všetci žiaci. Aktívni boli žiaci nižších ročníkov, jednak v domácej príprave i samostatnom rozohrávaní prejavili snahu o čo najlepší výkon. Žiadali o viacnásobné predohrávanie pred spolužiakmi, čo potom prispelo k výraznému zníženiu trémy počas besiedky.

V prvej časti predstavili ročníkové prednesové skladby, vypracované na slušnej technickej aj interpretačnej úrovni , najmä tretiačky Tholtová, Štrbová, Urbanová. Kvalitnú prípravu odviedli aj druháci Kytasová , Hromada. Jednoznačne prospel presun termínu na neskorší , čo prispelo na dopracovanie skladieb . Absolvent Macík si pamäťovo vyskúšal časť látky na absolventský koncert.

Druhá – Vianočná časť- odznela v radostnom , uvoľnenom duchu . Potešujúca bola chuť , s akou hrali Vianočné koledy v rôznych zoskupeniach , nakoniec všetci spoločne Tichú noc . Každý žiak mal aspoň jedného rodinného príslušníka , čo vytvorilo komornú atmosféru, umocnenú vianočnou výzdobou triedy. Výkony boli odmenené silným potleskom.

Na záver besiedky prebehla neformálna diskusia s rodičmi , ktorých zaujímala dĺžka štúdia , materiálne vybavenie a finančné zaťaženie ďalšieho štúdia.

PROGRAM PREDVIANOČNEJ BESIEDKY

  1. Zelenka – Obrovská : Prechádzka Radka Štrbová 3. ročník
  2. Štěpán Rak : Hradný tanec Kristína Tholtová 3. ročník
  3. Jiří Horáček : Tulácka Michaela Urbanová 3. ročník
  4. Štěpán Rak : Francúzsky tanec Matúš Hromada 2. ročník
  5. Štěpán rak : Friant Simona Kytasová, 2. ročník
  6. Mauro Giuliani : Variácia op. 107 Tomáš Macík 7. ročník

Komorná hra Vianočného obdobia:

Pásli ovce valasi, Štedrí večer nastal : Matúš Hromada, Simona Kytasová , 2.ročník

Dobrý kráľ Václav : K. Tholtová, R. Štrbová, M. Urbanová, 3. ročník

Aký je to svit, Do hory, do lesa , Nesieme Vám noviny K. Tholtová, R. Štrbová , M. Urbanová, 3. ročník

Ó , Tannenbaum K. Tholtová, R. Štrbová, M. Urbanová , 3. ročník

Tichá noc Všetci žiaci

Published inUncategorized