Skip to content

Vianočná besiedka ZŠ Kvačany

4.12.2013 Mária Zbaviteľová

V prvú decembrovú stredu ZŠ Kvačany pripravi li žiaci hudobného odboru SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu vystúpenie v hre na klavíri a zobcovej flaute , na ktorom odzneli vianočné melódie a koledy. Účinkovali traja žiaci PŠ a všetci ostatní študujúci v ročníkoch. Striedali sa sólové i štvorručné skladby , ktoré žiaci predviedli spamäti. Z najmladších zaujal výkon Júlie Lackovej , kultivovane rytmicky presne bolo vystúpenie Lucie Cabanovej z 2. ročníka.

Početné publikum odmenilo potleskom všetky predvedené skladby ,najviac štyri koledy v hre na zobcovej flaute v podaní Eriky Pačesovej , žiačky 2. ročníka s klavírnym sprievodom. Po ukončení programu žiaci boli pohostení sladkosťami, rodičia sa zaujímali o štúdium , prospech a ďalšie vízie školy na pobočke v Kvačanoch, s ktorou spolupracujeme od roku 2010.

PROGRAM

  1. Vanesa Granátová, PŠ, Kúpil si pes topánočky
  2. Nina Galicová, PŠ , Každá rúčka
  3. Júlia Lacková , PŠ , Do hory
  4. Viktória Damborská , 1. ročník , Dve nemecké koledy
  5. Radoslav Chovanec , 1. ročník Narodil sa , Dve vianočné melódie
  6. Šarlota Jendrušáková , 1. ročník, Anglická koleda
  7. Lucia Cabanová , 2. ročník , Štvorručná úprava kolied
  8. Erika Pačesová, 2. ročník , Štyri vianočné koledy – fl.
  9. Timotej Kojš, 3. ročník, Gingle Bells
  10. Michal Granát , 5. ročník , Valčík
Published inUncategorized