Skip to content

Triedna vianočná besiedka

Elokované pracovisko – ZŠ Kvačany 21.12.2016 Mária Zbaviteľová

Koniec kalendárneho roka každoročne suvisí s oslvavou Vianoc, prípravou triednych vianočných besiedok, stretnutí s rodičmi a hosťami. Vo štvrtok 21. decembra sa zišli v priestoroch klavírnej triedy elokovaného pracoviska ZŠ v Kvačanoch všetci žiaci SZUŠ RKK so svojimi blízkymi, aby im predstavili získané vedomosti a zručnosti v hre na hudobnom nástroji.

Vianočnú atmosféru navodili tóny známych kolied v podaní žiačky 4. ročníka Šarloty Jendrušákovej a postupne prichádzali na scénu ostatní žiaci. Jednotlivé skladby boli popretkávané vianočnými melódiami v sólovom i štvorručnom podaní.

Všetci žiaci boli odmenení potleskom a prítomní rodičia si vytvorili obraz o výkone a úrovni ich ratolestí.

Po hudobnom programe spoločne diskutovali s triednou učiteľkou a ďaľšom štúdiu a systéme domácej prípravy, verejných vystúpeniach v ZŠ, obci, ale i na koncertoch v sídle školy – Ružomberku. Cieľom tohto stretnutia bola motivácia žiakov k dôkladnej príprave na verejné vystúpenie , ako i výzva učiteľky k rodičom, ich pravidelnej kontrole a sledovaniu študijných výsledkov detí.

Program triednej besiedky dňa 21.12.2016

  1. Dve vianočné koledy Š. Jendrušáková 4.r.
  2. Pôjdeme my….. T. Krivušová PŠ
  3. Doliny, doliny …… R. Rojčeková PŠ
  4. Ovčáci:,Žart …. K. Kaclíková 1.r.
  5. Etuda:, Káčo, Káčo V. Granátová 2.r.
  6. St.fr.pieseň:, č.50 T. Parížeková 2.r.
  7. Estónska pieseň č.50 P. Perúnová 2.r.
  8. J.L.Dusík: Menuet J.Lacková 3.r.
  9. Diabelli: č.101 S. Urbanová 3.r.

Published inUncategorized