Skip to content

Vianočná besiedka

ZŠ Komjatná 15.12.2016 Mária Zbaviteľová, Elena Cibulková

Vianočnú besiedku otvorila o 16:00 hodine pani učiteľka Elelna Cibuľková. Privítala rodičov a verejnosť a predstavila účinkujúcich žiakov. Program besiedky bol čítaný priebežne a žiaci boli menovaný postupne podľa poradia. Vystupovali podľa ročníka , od najižšieho po najvyšší.

Predstavili sa žiaci hudobného odboru , z tried p. uč. M. Zbaviteľovej – klavír, a p. uč. E. Cibuľkovej – flauta. Korepetíciu zabezpečila p.uč. M. Zbaviteľová. Cieľ podujatia bolo stretnutie žiakov, učiteľov a rodičov a vystúpenie žiakov z elokovaného pracoviska Komjatná.

Všetci žiaci predviedli veľmi pekné výkony práce , za čo ich obecenstvo odmenilo potleskom.

Published inUncategorized