Skip to content

Triedna vianočná besiedka ZŠ Kvačany

V ZŠ Kvačanoch 10. decembra 2019

      V elokovanej triede v Kvačanoch sa zišli dńa 10. decembra žiaci i pozvaní rodičia na vianočnej besiedke z tried pána učiteľa Adriána Rábotu a pani riaditeľky Márie Zbaviteľovej .

     Program vystúpenia pozostával z melódií detských piesní, ktoré predviedli najmladší – začínajúci žiaci prípravného štúdia, štvorručných vianočných kolied a vhodných romantických melódií v podaní starších žiakov .

    Vystúpenie splnilo naše očakávania – bol to taký „malý hudobný sviatok“. Žiaci predviedli naštudované skladby v rámci svojich hudobných schopností , no s veľkou dávkou zodpovednosti. Melódie hrané na keyboarde a klavíri postupne gradovali až do záverečnej skladby “ Sen lásky“ v podaní najstaršej žiačky, čo diváci ocenili potleskom a uznaním, že pripravovať sa systematicky má zmysel.

Published inUncategorized